IDRA-21 pulvera dozēšana, eliminācijas pusperiods, ieguvumi, blakusparādības un pārskats